Sjøledninger klare for å frakte spillvann fra nye Drammen sykehus!

Foto: Eirik Tennfjord

I forbindelse med bygging av nytt sykehus i Drammen ble det behov for å oppgradere avløpssituasjonen på Brakerøya. Løsningen ble en fem kilometer lang sjøledning som er senket ned i Drammensfjorden.

Prosjektet omhandler i hovedsak en ny pumpestasjon for spillvann og tre sjøledninger på tvers av Drammensfjorden.

Denne høsten har anlegget blitt satt i prøvedrift. Her har vi fått testet og justert datasystemet, pumper og målere som skal fungere sammen. Med dette står anlegget klart og er nå overlevert til Drammen kommune.

I dette prosjektet stilte OPVC som byggeleder.

Les mer her : https://helse-sorost.no/nyheter/en-viktig-milepel-for-ny-infrastruktur-sjoledninger-klare-for-a-frakte-spillvann-fra-nytt-sykehus