Søk
Close this search box.

Borgenbråten sykehjem og rehabiliteringssenter

Prosjektdetaljer

Generellt om prosjektet:
Nybygg omsorgsbolig, aktivitetshus med svømmehall(m/motstrøm). Bolig for ungdom med spesielle behov, 22 boligenheter.

Entrepriseform: Totalentreprise på 108 mill.

Referanse: Per Øystein Funderud ved Asker Kommune, PRU.

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetshus består av 22 omsorgsboliger og ett aktivitetshus. Boligene er fordelt på fem avdelinger, hvor hver avdeling har et fellesrom på én til to etasjer. Aktivitetshuset inneholder et aktivitetsrom og et treningsbasseng med tilhørende garderober. Det er tilstrebet utvendige vedlikeholdsfrie fasader i tegl og tre, trevinduene er bekledd med aluminium, mens tak og overbygg/terrasser er i limtre.

Målgruppen for boligene er unge i aldersgruppen 16 til 20 år, som har behov for kontinuerlig tilsyn og tilrettelegging. Seks av plassene er for unge med kognitiv funksjonsnedsettelse og stort pleiebehov. Disse rommene er utformet som sykehjemsrom, og de øvrige rommene kan endres til sykehjemsrom framover i tid. Omsorgsboligene er bygget som passivhus, og aktivitetshuset er et lavenergibygg.

Byggene er utformet etter krav og anbefalinger fra NS for universell utforming. Bygget er prosjektert i Bim/3D for alle prosjekterende.

Oppdragsgiver: Asker Kommune.