Søk
Close this search box.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

Våre fagområder

Er du i gang med et større byggeprosjekt? Da er det også nødvendig med en prosjektleder. Med en prosjektleder på laget får byggherren en støttespiller som bidrar til at prosjektet blir gjennomført som det skal. Blant annet vil prosjektleder ha ansvar for å sette sammen et team for både planlegging og utførelse av prosjektet. 

Hva er arbeidsoppgavene til en prosjektleder ved bygg?

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder, med vår bedrift og ressurser som støttespiller. Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift, avvik og økonomi. Det er også opp til prosjektleder å forhandle med leverandører som leverer varer og byggetjenester. Heretter vil også prosjektleder være ansvarlig for å inngå kontrakter med utvalgte leverandører. Prosjektlederen foretar selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger gjennomfører prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Prosjektleder vil også kunne være til hjelpe under søknadsprosesser til kommunen og myndighetene, samt avklaringer med naboer og lignende.

Prosjektlederen i byggeprosjektet må ha gode kommunikasjonsevner

Prosjektlederen har tett kontakt med Byggherren/kunden og offentlige myndigheter og styrer koordinering av alle involverte konsulenter. Som styrer av prosjektet er det også prosjektleders ansvar å innhente kompetanse utenfra ved behov. Vi legger vekt på at prosjektleder kommuniserer godt med både prosjektteamet og styringsgruppen. Våre prosjektledere har god kompetanse innenfor fagfeltet og sørger for at fremdrift under prosjektet slik at prosessen går som planlagt og blir levert til avtalt tid. Skulle det oppstå avvik, vil prosjektleder ta på seg ansvaret for å følge opp dette i samarbeid med byggeledere.

I samarbeid med våre prosjektledere vil du som byggherre få utlevert en rapport som tar for seg fremdriften i prosjektet, det økonomiske aspektet og kvaliteten rundt arbeidet og SHA som blir gjennomført. 

Er du i gang med et større byggeprosjekt? Da er det også nødvendig med en prosjektleder. Med en prosjektleder på laget får byggherren en støttespiller som bidrar til at prosjektet blir gjennomført som det skal. Blant annet vil prosjektleder ha ansvar for å sette sammen et team for både planlegging og utførelse av prosjektet. 

Hva er arbeidsoppgavene til en prosjektleder ved bygg?

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder, med vår bedrift og ressurser som støttespiller. Dette omfatter planlegging, styring og rapportering av fremdrift, avvik og økonomi. Det er også opp til prosjektleder å forhandle med leverandører som leverer varer og byggetjenester. Heretter vil også prosjektleder være ansvarlig for å inngå kontrakter med utvalgte leverandører. Prosjektlederen foretar selvstendige vurderinger av forretningsmessige problemstillinger gjennomfører prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Prosjektleder vil også kunne være til hjelpe under søknadsprosesser til kommunen og myndighetene, samt avklaringer med naboer og lignende.

Prosjektlederen i byggeprosjektet må ha gode kommunikasjonsevner

Prosjektlederen har tett kontakt med Byggherren/kunden og offentlige myndigheter og styrer koordinering av alle involverte konsulenter. Som styrer av prosjektet er det også prosjektleders ansvar å innhente kompetanse utenfra ved behov. Vi legger vekt på at prosjektleder kommuniserer godt med både prosjektteamet og styringsgruppen. Våre prosjektledere har god kompetanse innenfor fagfeltet og sørger for at fremdrift under prosjektet slik at prosessen går som planlagt og blir levert til avtalt tid. Skulle det oppstå avvik, vil prosjektleder ta på seg ansvaret for å følge opp dette i samarbeid med byggeledere.

I samarbeid med våre prosjektledere vil du som byggherre få utlevert en rapport som tar for seg fremdriften i prosjektet, det økonomiske aspektet og kvaliteten rundt arbeidet og SHA som blir gjennomført.