Søk
Close this search box.

RIB ingeniør – rådgivere for ditt byggeprosjekt

Vi hjelper deg

Slått sammen RIB ingeniør og rådgivende ingeniør bygg 

En rådgivende ingeniør er en konsulent som bidrar med råd til et prosjekt. Når det er snakk om bygg og byggeteknisk rådgivning, kalles rådgivende ingeniør for RIB ingeniør. 

Hva gjør en RIB ingeniør? 

Ansvaret til en RIB ingeniør strekker seg over flere områder. Som RIB ingeniør jobbes det tverrfaglig med arkitekter, fagkyndige og entreprenører. I hovedsak vil en RIB ingeniør ta seg av prosjektering av konstruksjonssikkerhet for bærende konstruksjoner. 

Hva kreves av en RIB ingeniør? 

For å kunne stille som RIB ingeniør krever det god kunnskap rundt områdene i et byggeprosjekt. Dersom RIB ingeniøren blir brukt til prosjektering vil den aktuelle RIB ingeniør under arbeid med rådgivning forta statiske beregninger og utføre dimensjoneringer. I tillegg vil de bistå under konstruksjonstegninger, armeringstegninger og arbeidstegninger. RIB ingeniøren vil også følge opp arbeidet som blir gjort. Andre tjenester som også kan utføres av en RIB ingeniør innebærer innhenting av arbeidskraft, inngåelse av kontrakter, samt avslutning av kontrakter og tilføye dokumentasjon på arbeidet som utføres. 

En RIB ingeniør kan brukes til forskjellige formål 

En RIB ingeniør har også kunnskapen til å foreta vurderinger av eksisterende konstruksjoner, samt utføre uavhengige kontroller av konstruksjonssikkerhet. Du kan benytte deg av en RIB ingeniør for både enkel rådgivning eller full prosjektering, alt ettersom hva behovet tilsier. En RIB ingeniør vil kunne bidra i begge tilfeller. Hvilken grad av involvering som er ønskelig fra en RIB ingeniør er dermed opp til byggherre. 

Les mer om uavhengige kontroller HER.

"*" obligatorisk felt