Søk
Close this search box.

Anleggsleder

Vi hjelper deg

En anleggsleder har flere ansvarsområder å passe på. Anleggslederen har hovedansvaret for HMS på byggeplassen og skal samtidig sørge for at forskrifter, lover og forholdet til myndighetene blir ivaretatt. 

Hva gjør en anleggsleder? 

Det er anleggslederens ansvar å registrere og behandle avvik, samt samarbeide med prosjektleder på koordinering av alle operasjonene som skal foregå. Det er også anleggsleder sitt ansvar å velge ut hvem som skal være med som prosjektdeltakere. Anleggsleder skal i tillegg se til at alt av utstyr og materiell kommer på plass. 

Hvilket ansvar har en anleggsleder? 

Under byggeprosessen vil anleggsleder ha ansvaret for å holde jevnlige møter, der det skrives referat fra møtene for å kunne dokumentere alt som blir gjort og sagt. Blant anleggsleders arbeidsoppgaver er også økonomisk styring og fremdriftskontroll. Anleggsleder må sørge for at budsjettet som er satt blir holdt og behandle eventuelle avvik som oppstår. I hovedsak skal anleggsleder se til at prosjektet er både funksjonelt og økonomisk i henhold til planene. Flere av arbeidsoppgavene til en anleggsleder er ofte i samarbeid med prosjektleder. Ansvaret kan også være ulikt fordelt på prosjektleder og anleggsleder fra prosjekt til prosjekt, men som regel vil anleggsleder ha hovedansvaret for koordinering på byggeplassen. 

Hva kreves for å være en god anleggsleder? 

Hverdagen til anleggsleder kan oppleves som løpende og vil være svært varierende fra dag til dag. En viktig egenskap som er viktig å inneha som anleggsleder er å ha god evne til å kommunisere. En anleggsleder må være i stand til å løse konflikter som oppstår underveis og sørge for klare føringer til prosjektdeltakerne. En anleggsleder må også være i stand til å fatte gode beslutninger. For å kunne være anleggsleder krever det at personen også er analytisk og matematisk anlagt. Det er dermed viktig med god erfaring og lengre teknisk bakgrunn for å kunne utføre arbeidet til en anleggsleder.

"*" obligatorisk felt