Søk
Close this search box.

Uavhengig kontroll

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

Våre fagområder

Hvilke kontrollområder omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll?

Det settes krav til uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse. Uavhengig kontroll vil se på at det som har blitt gjort tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrifts, samt at tiltakene som er utført stemmer overens med tegninger og arbeidsbeskrivelser i prosjekteringen.

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 §14-2:

Tiltaksklasse 1 Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger. Lufttetthet i nye boliger. Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningsfysikk, herunder lufttetthet Konstruksjonssikkerhet Geoteknikk Brannsikkerhet Våtrom, men kun for boliger.

Når det blir utført uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet er det vanlig at dette blir gjort under utførelse av arbeidet. For å hindre etterarbeid bør uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet gjennomføres etter tettesjiktet er lagt på plass og før eventuelle monteringer av overflatematerialer er festet. Ved tiltaksklasse 2 og 3 vil uavhengig kontroll se på prosjekteringen og gjennomføring av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, samt geoteknikk. 

Uavhengig kontroll skal bestilles av tiltakshaver som må sørge for at kontrollene som utføres oppfyller kravene til plan- og bygningsloven. 

Dersom det oppstår avvik under uavhengig kontroll, vil det gis beskjed til de som står ansvarlig for prosjekteringen av prosjektet. Det vil da være deres ansvar å håndtere avvikene. Etter utbedrende arbeid er gjennomført skal det utføres en ny uavhengig kontroll for å påse at avviket har blitt tatt hånd om. Dersom avviket ikke blir gjort noe med innenfor fristen som blir satt, vil det meldes ifra til kommunen at det eksisterer avvik. 

Uavhengig kontroll vil utføres på ulike tidspunkt under byggearbeidet, der det er sett på som hensiktsmessig. Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket, også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke omfattes av de obligatoriske kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

Uavhengig kontroll skal utføres av foretak som har kunnskapen som trengs for å kunne oppnå sentral godkjenning vedrørende områdene som skal kontrolleres. Dette innebærer å ha gode rutiner tilpasset kontrollfunksjonene, samt vise til at det har blitt utført uavhengige kontroller tidligere. 

Som kontrollforetak er det viktig at de som utfører uavhengig kontroll ikke har vært en del av prosjekteringen eller byggearbeidet for det som skal bli kontrollert. Dette blir avklart med en erklært ansvarsrett som tilsier at det ikke er noen forbindelser mellom kontrollforetaket og utførende foretak. Det skal heller ikke være noe økonomisk eller personlig nettverk som kan påvirke den uavhengige kontrollen. 

Vi stiller opp til uavhengig kontroll på alle byggeprosjekter. Våre fagspesialister har god erfaring med å utføre rutinemessige kontroller som sikrer at arbeidet som blir utført er riktig prosjektert og står i samsvar med byggeplanen.

Hvilke kontrollområder omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll?

Det settes krav til uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse. Uavhengig kontroll vil se på at det som har blitt gjort tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrifts, samt at tiltakene som er utført stemmer overens med tegninger og arbeidsbeskrivelser i prosjekteringen.

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 §14-2:

Tiltaksklasse 1 Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger. Lufttetthet i nye boliger. Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningsfysikk, herunder lufttetthet Konstruksjonssikkerhet Geoteknikk Brannsikkerhet Våtrom, men kun for boliger.

Når det blir utført uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet er det vanlig at dette blir gjort under utførelse av arbeidet. For å hindre etterarbeid bør uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet gjennomføres etter tettesjiktet er lagt på plass og før eventuelle monteringer av overflatematerialer er festet. Ved tiltaksklasse 2 og 3 vil uavhengig kontroll se på prosjekteringen og gjennomføring av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, samt geoteknikk. 

Uavhengig kontroll skal bestilles av tiltakshaver som må sørge for at kontrollene som utføres oppfyller kravene til plan- og bygningsloven. 

Dersom det oppstår avvik under uavhengig kontroll, vil det gis beskjed til de som står ansvarlig for prosjekteringen av prosjektet. Det vil da være deres ansvar å håndtere avvikene. Etter utbedrende arbeid er gjennomført skal det utføres en ny uavhengig kontroll for å påse at avviket har blitt tatt hånd om. Dersom avviket ikke blir gjort noe med innenfor fristen som blir satt, vil det meldes ifra til kommunen at det eksisterer avvik. 

Uavhengig kontroll vil utføres på ulike tidspunkt under byggearbeidet, der det er sett på som hensiktsmessig. Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket, også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke omfattes av de obligatoriske kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

Uavhengig kontroll skal utføres av foretak som har kunnskapen som trengs for å kunne oppnå sentral godkjenning vedrørende områdene som skal kontrolleres. Dette innebærer å ha gode rutiner tilpasset kontrollfunksjonene, samt vise til at det har blitt utført uavhengige kontroller tidligere. 

Som kontrollforetak er det viktig at de som utfører uavhengig kontroll ikke har vært en del av prosjekteringen eller byggearbeidet for det som skal bli kontrollert. Dette blir avklart med en erklært ansvarsrett som tilsier at det ikke er noen forbindelser mellom kontrollforetaket og utførende foretak. Det skal heller ikke være noe økonomisk eller personlig nettverk som kan påvirke den uavhengige kontrollen. 

Vi stiller opp til uavhengig kontroll på alle byggeprosjekter. Våre fagspesialister har god erfaring med å utføre rutinemessige kontroller som sikrer at arbeidet som blir utført er riktig prosjektert og står i samsvar med byggeplanen.