Søk
Close this search box.

Konstruksjonsteknikk

Vi hjelper deg

For å kunne jobbe med byggeprosjekter er det viktig å ha en god forståelse for konstruksjonsteknikk. 

Hva innebærer konstruksjonsteknikk? 

I hovedsak handler konstruksjonsteknikk om å følge en rekke ulike standarder som er satt. Tidligere ble det benyttet norsk standard under arbeid for konstruksjonsteknikk. Dette har de senere årene blitt mer og mer faset ut, og i dag benyttes felles europeiske Eurokoder som standarder for prosjektering av bygg- og anleggsverk. Hensikten med å følge riktig konstruksjonteknikk er å dokumentere byggets bæreevne slik at konstruksjonen kan foregå under sikre forhold. 

Hvilke krav settes til god konstruksjonsteknikk? 

God konstruksjonsteknikk setter krav til god fagkunnskap om materialer og produkter som tas i bruk under byggearbeidet. Konstruksjonsteknikk baserer seg på fysiske lover om materialer sine egenskaper, og dermed hvordan de skal håndteres i forhold til å benytte dem i en konstruksjon. Dette har sammenheng med strukturer, geometri og bæreevne. God konstruksjonsteknikk omhandler komplekse analyser, beregninger og designet på konstruksjonene. Det må også tas hensyn til påkjenninger fra naturen på materialene som brukes i en konstruksjon. I tillegg har det de siste årene blitt satt strengere krav til miljøvennlig og bærekraftig utforming av byggverk. 

Eurokodene sikrer god konstruksjonsteknikk 

For å være sikker på at et byggverk foregår under forsvarlige omstendigheter følger derfor konstruksjonsteknikk en rekke standarder. Standardene som følges under et byggeprosjekt gir også føringer til hva slags prøvemetoder som kan benyttes, hvordan utførelse skal foregå og hvordan prosjektering av ulike konstruksjoner må gjennomføres. Blant Eurokodene for konstruksjonsteknikk, finner du blant annet krav til konstruksjoner av stål, betong og treverk. Eurokodene angir krav til arbeid med ulike materialer, både som ekstra komponenter og som totale konstruksjoner. Konstruksjonsteknikk tar hensyn til materialene sin kapasitet, brannmotstand, robusthet og brukbarhet. Derimot er ikke krav til lyd- eller varmeisolasjon oppgitt med føringer. For å kunne følge standardene som er gitt til konstruksjonsteknikk med Eurokodene er det viktig at det blir lagt frem rikelig med dokumentasjon og tegninger/modeller som informere om alt som er nødvendig å vite for å kunne gjennomføre prosjektet slik at det stemmer med planene.

"*" obligatorisk felt