Søk
Close this search box.

Prosjekteringsledelse

OPV Consulting As besitter svært høy kompetanse inne prosjekteringsledelse (PGL).

Våre fagområder

OPV Consulting As besitter svært høy kompetanse innen prosjekteringsledelse (PGL). God prosjekteringsledelse er viktig for å sikre en god prosjektering av prosjektet. I korte trekk handler god prosjektering om å legge en plan for alt som skal utføres, hvilke materialer som skal benyttes og hvordan montering som skal foregå. Prosjekteringsledelse innebærer også å sørge for at byggteknisk forskrift blir fulgt under planlegging av byggeprosjektet og at utførende til enhver tid følger de rammebetingelsene som har blitt satt.

Hvorfor er prosjekteringsledelse viktig?

Prosjekteringsleder sine oppgaver bidrar til å kvalitetssikre byggeprosjektet ved at prosjekteringen har gitt klare føringer for hva som skal bli gjort. Under prosjektet vil det være tett dialog mellom prosjekteringsansvarlig, byggherren, rådgivere og utførende fagpersoner. 

OPV Consulting har ansatte som har ledet prosjekteringsgrupper på høyst komplekse prosjekter. Som prosjekteringsleder kan vi også stille opp som ansvarlig søker for prosjektet. På den måten tar også prosjekteringsleder seg av kommunikasjonen med myndighetene og fungerer som et bindeledd mellom myndigheter, prosjekterende og byggherre.

Hvorfor er prosjekteringsledelse viktig?

Våre prosjekteringsledere har høyt fokus på teambuilding, og setter sammen prosjekteringsteam med høy fokus på kvalitet og ytelse. Sammen med prosjektleder er PGL er en av de mest sentrale personene i et prosjekt og har en tett dialog med BH og brukere for å få utviklet behovet hos BH.
OPV Consulting As besitter svært høy kompetanse innen prosjekteringsledelse (PGL). God prosjekteringsledelse er viktig for å sikre en god prosjektering av prosjektet. I korte trekk handler god prosjektering om å legge en plan for alt som skal utføres, hvilke materialer som skal benyttes og hvordan montering som skal foregå. Prosjekteringsledelse innebærer også å sørge for at byggteknisk forskrift blir fulgt under planlegging av byggeprosjektet og at utførende til enhver tid følger de rammebetingelsene som har blitt satt.

Hvorfor er prosjekteringsledelse viktig?

Prosjekteringsleder sine oppgaver bidrar til å kvalitetssikre byggeprosjektet ved at prosjekteringen har gitt klare føringer for hva som skal bli gjort. Under prosjektet vil det være tett dialog mellom prosjekteringsansvarlig, byggherren, rådgivere og utførende fagpersoner. 

OPV Consulting har ansatte som har ledet prosjekteringsgrupper på høyst komplekse prosjekter. Som prosjekteringsleder kan vi også stille opp som ansvarlig søker for prosjektet. På den måten tar også prosjekteringsleder seg av kommunikasjonen med myndighetene og fungerer som et bindeledd mellom myndigheter, prosjekterende og byggherre.

Hvorfor er prosjekteringsledelse viktig?

Våre prosjekteringsledere har høyt fokus på teambuilding, og setter sammen prosjekteringsteam med høy fokus på kvalitet og ytelse. Sammen med prosjektleder er PGL er en av de mest sentrale personene i et prosjekt og har en tett dialog med BH og brukere for å få utviklet behovet hos BH.