Søk
Close this search box.

Holmen svømmehall

Prosjektdetaljer

Generellt om prosjektet:
Holmen bad vil bli et fremtidsrettet og moderne svømmeanlegg med 8 baner (6 før), stor grad av fleksibilitet for ulike brukergrupper. Holmen bad vil kunne møte det fremtidige behovet for svømmetrening, -mosjonering, -terapi og –opplæring.

Holmen bad vil være et hovedanlegg for svømmeopplæring, trening og konkurranser. Badet vil i 2017 erstatte Landøya bad som i 2011 hadde 84.000 besøkende. Holmen bad vil ligge flott til på Holmenskjæret ved en av de mange flotte badestrendene på Askers lange kyststripe.

Politiske mål:
Myndighetene haren klar ambisjon om kraftig reduksjon av energibruk i bygninger. Målet er at det i framtiden skal bygges passivhus som standard. Asker kommune har satt som mål at alle offentlige nybygg skal være passivhus/lavenergihus.  Holmen Bad vil være et slik bygg. Energiøkonomisering vil være et av de prioriterte satsinggsområdene for bygget. Prosjektet omfatter hele Holmens infrastruktur. 

Kenneth A. Olafsen vil være prosjektleder, prosjekteringsleder og SHA-koordinator.

Nikolai Haugseth er prosjektlederassistent.

Ca 5300 m2. Hovedentreprise. Prosjektets totalramme er på 288 millioner.

Referanse: Asker kommune v/Person Vidar.nyhus@asker.kommune.no, tlf: 66768910.