Søk
Close this search box.

Spesialrådgivning

Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for utvalgte prosjekt hos våre kunder med vår bedrift og ressurser som støttespiller.

Våre fagområder

Energi

OPV Consulting er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island. Firmaet har deltatt i prosjektering av de fleste kraftverk på Island fra midten av det tjuende århundre, og er hovedrådgiver for en rekke kraftverk i landet, både geotermiske kraftverk og vannkraftverk. Firmaet har likeledes hatt ansvaret for prosjektering av en del kraftverk i andre land, f.eks. på Grønland, i El Salvador, Georgia, Norge, Tyrkia og flere.Verkís arbeider også med andre miljøvennlige energiproduksjoner som for eksempel vindkraft, tidevannskraft og utnyttelse av overflødig energi med binære kraftverk.

OPV Consulting yter allsidige tjenester i alle prosesser som angår vannkraft, fra primærundersøkelse, effektivitetsanalyse og utarbeidelse av anbudsmateriale, til endelig prosjektering, testing og igangsettelse.Firmaet har stått i spissen for prosjektering og utbygging av de fleste vannkraftverkene på Island, og har erfaring med prosjektering av slike også i andre land. I tillegg arbeides det med evalueringer og tilstandsvurderinger av eldre kraftverk samt rådgivning og prosjektering i forbindelse med fornyelse og oppgradering.Firmaets tjenester omfatter alle fagområder, alle anlegg og alt utstyr i både store og små vannkraftverk. Der dreier det seg blant annet om kraftverkenes oppbygging, demninger, underjordiske anlegg, vannveier, kraftstasjoner, maskinelt utstyr, ventilutstyr, elektrisk utstyr, styrings- og verneutstyr.

OPV Consulting kan tilby totalløsninger for planlegging, prosjektering og byggekontroll innenfor geotermisk varme. Firmaets tjenester omfatter prosjektering av bygg og anlegg samt prosjektering av alt maskinelt og elektrisk utstyr, deriblant maskinelt utstyr som krever varme- og hydrodynamisk prosjektering med vekt på styrings- og reguleringsteknikk. Beregning av bæreevne har også en viktig posisjon, for prosjektering av trykkbeholdere og termospenningsprosjektering av rørsystemer er en vesentlig del i prosjektering av det tekniske utstyret som er nødvendig ved utnyttelsen av geotermisk varme.Firmaet sitter inne med mye kunnskap på dette området, og har deltatt i forberedelse, prosjektering og oppbygging av alle slike kraftverk på Island.

Miljø

OPV Consulting yter foretak, enkeltpersoner, institusjoner og kommuner allsidige tjenester og rådgivning innenfor miljø og sikkerhet. Tjenestene omfatter blant annet det å analysere og evaluere miljøpåvirkning, overvåke påvirkningen fra næringsvirksomhet og legge frem planer om regulering og vern av områder og planer om og evaluering av sikkerhet for allmennheten, de ansatte i arbeidslivet og infrastrukturen.Firmaet påtar seg å utføre undersøkelser på mange områder. For eksempel undersøkelser av vannføringen i fosser, sand- og grusavsetning, sedimentdannelse og erosjon, undersøkelser av lyd- og luftforurensning, geologi og fugler. Firmaets tjenester dreier seg om hjelp med søknader om driftstillatelse, mottiltak og med oppfølging av miljøkonsekvensanalyser, konsesjonstildelinger og oppsyn med miljøovervåking. Likeledes rådgivning til foretak i forbindelse med utførelse, utarbeidelse og revidering av grønne regnskap og årsrapporter om miljø, innføring av søppelsortering og miljøvennlige innkjøp. Likeledes opplæring i miljøspørsmål, f.eks. utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell om natur og utbygging.

Industri

OPV Consulting’s industriavdeling har spesialisert seg på allsidige ingeniørtjenester knyttet til oppbygging av produksjonsbedrifter. I tillegg har de ytet en variert driftsrelatert teknisk rådgivning for industribedrifter. Vi har god innsikt i de behov som nyinvesteringsprosjekter har, fra idéene først presenteres til en ny produksjonsenhet har startet sin virksomhet. Vi påtar oss å administrere prosjekter i sin helhet, vi utarbeider planer, vi rådgiver tekniske løsninger, vi tar oss av anbud og utarbeidelse av kontrakter, styrer arbeidet på byggeplassen og evaluerer både materialer og utstyr fra entreprenører og leverandører. Til alle disse oppgavene kan vi tilby en gruppe mennesker med spesialkunnskaper på hvert enkelt område. Ved å overlate prosjektet til Verkís får oppdragsgiver tilgang til alle disse tjenestene på ett sted og i fullstendig samsvar med det prosjektet har behov for.I tillegg til tradisjonell prosjektering kan firmaet tilby spesialister på produksjonsutstyr i en rekke industrigrener, spesialister i programmering av automatiske styrings- og kontrollsystemer, og spesialister i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.

Energi

OPV Consulting er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island. Firmaet har deltatt i prosjektering av de fleste kraftverk på Island fra midten av det tjuende århundre, og er hovedrådgiver for en rekke kraftverk i landet, både geotermiske kraftverk og vannkraftverk. Firmaet har likeledes hatt ansvaret for prosjektering av en del kraftverk i andre land, f.eks. på Grønland, i El Salvador, Georgia, Norge, Tyrkia og flere.Verkís arbeider også med andre miljøvennlige energiproduksjoner som for eksempel vindkraft, tidevannskraft og utnyttelse av overflødig energi med binære kraftverk.

OPV Consulting yter allsidige tjenester i alle prosesser som angår vannkraft, fra primærundersøkelse, effektivitetsanalyse og utarbeidelse av anbudsmateriale, til endelig prosjektering, testing og igangsettelse.Firmaet har stått i spissen for prosjektering og utbygging av de fleste vannkraftverkene på Island, og har erfaring med prosjektering av slike også i andre land. I tillegg arbeides det med evalueringer og tilstandsvurderinger av eldre kraftverk samt rådgivning og prosjektering i forbindelse med fornyelse og oppgradering.Firmaets tjenester omfatter alle fagområder, alle anlegg og alt utstyr i både store og små vannkraftverk. Der dreier det seg blant annet om kraftverkenes oppbygging, demninger, underjordiske anlegg, vannveier, kraftstasjoner, maskinelt utstyr, ventilutstyr, elektrisk utstyr, styrings- og verneutstyr.

OPV Consulting kan tilby totalløsninger for planlegging, prosjektering og byggekontroll innenfor geotermisk varme. Firmaets tjenester omfatter prosjektering av bygg og anlegg samt prosjektering av alt maskinelt og elektrisk utstyr, deriblant maskinelt utstyr som krever varme- og hydrodynamisk prosjektering med vekt på styrings- og reguleringsteknikk. Beregning av bæreevne har også en viktig posisjon, for prosjektering av trykkbeholdere og termospenningsprosjektering av rørsystemer er en vesentlig del i prosjektering av det tekniske utstyret som er nødvendig ved utnyttelsen av geotermisk varme.Firmaet sitter inne med mye kunnskap på dette området, og har deltatt i forberedelse, prosjektering og oppbygging av alle slike kraftverk på Island.

Miljø

OPV Consulting yter foretak, enkeltpersoner, institusjoner og kommuner allsidige tjenester og rådgivning innenfor miljø og sikkerhet. Tjenestene omfatter blant annet det å analysere og evaluere miljøpåvirkning, overvåke påvirkningen fra næringsvirksomhet og legge frem planer om regulering og vern av områder og planer om og evaluering av sikkerhet for allmennheten, de ansatte i arbeidslivet og infrastrukturen.Firmaet påtar seg å utføre undersøkelser på mange områder. For eksempel undersøkelser av vannføringen i fosser, sand- og grusavsetning, sedimentdannelse og erosjon, undersøkelser av lyd- og luftforurensning, geologi og fugler. Firmaets tjenester dreier seg om hjelp med søknader om driftstillatelse, mottiltak og med oppfølging av miljøkonsekvensanalyser, konsesjonstildelinger og oppsyn med miljøovervåking. Likeledes rådgivning til foretak i forbindelse med utførelse, utarbeidelse og revidering av grønne regnskap og årsrapporter om miljø, innføring av søppelsortering og miljøvennlige innkjøp. Likeledes opplæring i miljøspørsmål, f.eks. utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell om natur og utbygging.

Industri

OPV Consulting’s industriavdeling har spesialisert seg på allsidige ingeniørtjenester knyttet til oppbygging av produksjonsbedrifter. I tillegg har de ytet en variert driftsrelatert teknisk rådgivning for industribedrifter. Vi har god innsikt i de behov som nyinvesteringsprosjekter har, fra idéene først presenteres til en ny produksjonsenhet har startet sin virksomhet. Vi påtar oss å administrere prosjekter i sin helhet, vi utarbeider planer, vi rådgiver tekniske løsninger, vi tar oss av anbud og utarbeidelse av kontrakter, styrer arbeidet på byggeplassen og evaluerer både materialer og utstyr fra entreprenører og leverandører. Til alle disse oppgavene kan vi tilby en gruppe mennesker med spesialkunnskaper på hvert enkelt område. Ved å overlate prosjektet til Verkís får oppdragsgiver tilgang til alle disse tjenestene på ett sted og i fullstendig samsvar med det prosjektet har behov for.I tillegg til tradisjonell prosjektering kan firmaet tilby spesialister på produksjonsutstyr i en rekke industrigrener, spesialister i programmering av automatiske styrings- og kontrollsystemer, og spesialister i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.