Formålsbygg gullhaug

Prosjektdetaljer

Ny barnehage og flerbrukshall skal bygges i området rundt Botne skole i Holmestrand. Prosjektet har oppstart i 2021. Barnehagen vil bestå av åtte avdelinger med en størrelse på ca. 1300m2 fordelt over to etasjer. Flerbrukshallen vil ha en størrelse på ca. 2000m2.

Se flere av våre prosjekter

Anleggsleder

En anleggsleder har flere ansvarsområder å passe på. Anleggslederen har