Kistefossdammen barnehage

Prosjektdetaljer

Ny barnehage i Heggedal Asker kommune. FutureBulit – plusshus

Barnehagen skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker.

Samspillsentreprise. Avanserte tekniske installasjoner. Hovedvekt på solcelleteknologi.

Futurebuild, Plusshus og ett av Norges første Plusshusbarnehager

Stein Grimstad: stein.grimstad@asker.kommune.no tlf: 957 71 712

Se flere av våre prosjekter