Søk
Close this search box.

Kleiverud Skole

Prosjektdetaljer

Nye Kleiverud skole skal romme ca. 200 elever fra 1 til 7 trinn, og oppføres med 1,5 parallell, med mulighet for fremtidig utvidelse til en full 2-parallell barneskole.
Prosjektoppstart er i januar 2021 med planlagt overlevering november samme år.

Bygget oppføres over to etasjer med flatt tak hvor størsteparten av konstruksjonen og overflatematerialer er i massivtre. Byggets planløsning er basert på en optimalisert struktur for utførelse i massivtre, og skolens form og materialvalg er i relasjon til strategi for integrert miljødesign. Bygget er tilnærmet passiv-hus og har et lavt klimagassavtrykk.