Søk
Close this search box.

Nye Jordal amfi, KID

Prosjektdetaljer

Nye Jordal Amfi er plassert der dagens Jordal Amfi står. Den nye arenaen knyttes sammen med Ungdomshallen med et lavtliggende mellombygg med utendørs plassrom på taket. Det er en passasje opp og over dette bygget mellom de to hallene. Overordnet er plan 1 forbeholdt idrett og drift av hallen. I bygget mellom hallene ligger en korridor med garderobefasiliteter som hekter seg på garderobefasiliteter i Ungdomshallen. Disse fasilitetene kan benyttes av både Ungdomshallen og nye Jordal Amfi. Plan 2 er publikumsetasje for nedre tribune. Dette planet ligger på nivå med mellomplatået i skråningen i parken. Plan 3 er VIP‐etasje, mens plan 4 hovedsakelig er en publikumsetasje for øvre tribune. Plan 4 ligger noe lavere enn utendørs plassrom og gang‐ og sykkelvei nord for arenaen. Areal = ca. 11 550 m2 BRA, tribuneplasser = ca.5.500 plasser. Antall plan = 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer. NCC Norge AS er totalentreprenør.

Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett. Det arkitektoniske uttrykket i gamle Jordal Amfi opprettholdes og vil være gjenkjennbart. 

I formgivningsprosessen har det vært tett dialog mellom byggherre, arkitekt og antikvariske myndigheter for å sikre at de gode kvalitetene ved den gamle arenaen videreføres til den nye.

Nye Jordal Amfi vil ha en høy transparens ut mot omkringliggende gater og parkomgivelser. Fasaden skal skape et samspill mellom hall og park og gjøre at hallen oppfattes som inviterende og åpen. 

Den nye arenaen blir 19 meter smalere enn den gamle med sine tilbygg, noe som vil gi mer plass til grønne områder og aktivitetsflater ute i idrettsparken øst for hallen.

Fakta om nye Jordal Amfi

  • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
  • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm  
  • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
  • Antall tribunerader: 22
  • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
  • Isflaten får NHL størrelse 60 x 26 m 
  • Miljø: Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredel av dagens forbruk. Grønt tak med solcellepanel. Passivhusstandard. Fossilfri anleggsplass.

Energieffektiv ishall 

Selv om nye Jordal Amfi vil være større enn den gamle hallen, vil den nye hallen klare seg med et mye mindre energiforbruk. Innovativ bruk av teknologi og gode miljøløsninger gjør at nye Jordal Amfi reduserer sitt årlige strømforbruk med rundt 60 prosent. Overskuddsvarmen fra isproduksjonen blir lagret i egne energibrønner og brukt til oppvarming av bygget. Taket blir dekket av solcellepaneler og sedumplanter. Sedumtaket vil både isolere bygget og absorbere regnvann.

Fossilfri anleggsplass

Som andre byggeprosjekter Kultur- og idrettsbygg har ansvar for, skal også nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Se flere av våre prosjekter

Anleggsleder

En anleggsleder har flere ansvarsområder å passe på. Anleggslederen har