Søk
Close this search box.

Nytt og spennende VA prosjekt i Vestfold og Telemark

I prosjektet Kjerringvik Nord bidrar OPV Consulting AS som byggeleder samt SHA koordinator.

Her blir det utbytte av eksisterende vannledninger og nedsetting av ny pumpestasjon med HC toalett. Det blir også lagt ned ny avløpsledning fra Svinevika helt ned til Kerringvik. Parkeringsarealet i Svinevika blir utvidet med oppgradering av området. Veien ned til Svinevika blir oppgradert og Kjerringvikveien blir reetablert.