Søk
Close this search box.

Nytt VA prosjekt i Larvik Kommune

Prosjektet heter Skisaker/Sundby og går ut på å rehabilitere vann og avløpsanlegg til beboerne i området. OPV Consulting stiller som byggeleder i prosessen.

Prosessen går ut på å skifte ut en utdatert vannledning med NO digg prinsippet. Dette går ut å trekke nye ledninger inn i det gamle. Dette er en rask, miljøvennlig og smidig metode, slik at det ytre miljøet får minimale belastninger.

Kaare Mortensen AS skal være utførende entreprenør på denne jobben.