Søk
Close this search box.

Risenga ishall

Prosjektdetaljer

Det skal bygges en ny ishall på Risenga dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3650. Ishallen skal ha mulighet for avholdelse av konserter, samt være en flerbrukshall som også muliggjør avvikling av større mesterskap/arrangementer for andre enn isidrettene. Ishallen er planlagt med NHL-banestørrelse, og inkluderer fasiliteter som blant annet 20 VIP-losjer, restaurant med plass til 150 personer (med utsikt over isflater), kiosker, Café, 9 garderober, sosiale rom, aktivitetssal, fysikalsk institutt, klubblokaler, supporter shop, mv. Prosjektet er i forprosjektfasen og byggestart er satt til august 2019, forutsatt politisk godkjenning. Løsningen i forprosjektet skal søkes innarbeidet innenfor en brutto kostnadsramme på kr 418 mill inkl. mva, inkludert parkeringskjeller.

Utviklingen skal ha fokus på kostnadseffektiv arealbruk, energieffektivitet og god driftsøkonomi, samt å holde prosjektkostnaden innenfor budsjett. Ishallen skal videre utvikles med særlig fokus på gode og gjennomtenkte tekniske løsninger, med formål å minimere driftskostnadene.