Søk
Close this search box.

Byggeledelse – Vei

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Våre fagområder

Byggeleder er en byggteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

Hva gjør en byggeleder?

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraktene. Store deler av arbeidsoppgavene til byggeleder omhandler dermed organisering og oppfølging. Derfor må byggelederen sette seg grundig inn i alle prosjektdokumentene, og det kan være nyttig om byggelederen får delta allerede i anbuds behandling eller forhandlinger med entreprenøren. Byggelederen skal påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner. Byggeleder er der for å sikre at byggherrens krav og ønsker blir oppfylt, samt at prosjektet leveres til avtalt tid, at kvaliteten gjenspeiler det som er avtalt og at budsjettet blir holdt.
For at arbeidet til byggelederen skal virke optimalt, vil det være nødvendig for byggeleder å holde jevnlige møter som har til hensikt å koordinere arbeidet som skal gjøres under byggeprosjektet. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse.

En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn. Det er vanlig at byggeleder rapporterer videre til prosjektleder. Er det snakk om mindre prosjekter er det derimot mulig for byggeleder å rapportere direkte til byggherre. Våre byggeledere jobber under «Norsk standard for byggeledelse» Opp gjennom tidene har vi opparbeidet oss god erfaring innenfor byggeleder-feltet. Våre byggeledere har gode kommunikasjonsevner, er løsningsorienterte, strukturelle og evner å ta gode beslutninger.