Søk
Close this search box.

Geoteknisk rådgivning

Vi hjelper deg

Geoteknikk handler om å vurdere og beregne undergrunnens egenskaper, derav stabilitet og fare for skred. 

Når benyttes geoteknisk rådgivning? 

Geoteknikk kan bli benyttet for å imøtekomme flere problemstillinger som kan oppstå under byggearbeidet. Problemstillinger som krever geoteknisk fagkunnskap kan oppstå ved offshore installasjoner som vind- og vannkraft, broer, vindmøller og under byggeprosjekter med industribygg, boligkomplekser, kaier, tunneler og mer. 

Hva gjør en geoteknisk rådgiver? 

En geotekniker sin jobb vil være å utføre undersøkelser og beregninger rundt fundamentet sin bæreevne, stabilitet, styrke og sannsynlighet for deformasjon. Geotekniske bergeninger utføre på en rekke ulike vis, hvorav numeriske beregninger, testing og analyse er en viktig del av arbeidet som blir gjort. Formålet med beregningene er å få en forståelse for hvordan underlaget vil oppføre seg når det blir utsatt for belastning og byggearbeid. Geotekniske undersøkelser er viktig for å kunne avklare om arbeidet som skal utføres er forsvarlig å gjennomføre. Å jobbe med geoteknikk krever derfor god erfaring for å kunne være i stand til å gjøre de geotekniske beregningene som er nødvendig. Geoteknikk er også en fordypning av bygge-ingeniørfaget og foregår på masternivå. Geoteknisk arbeid er komplisert, og det er viktig at du bruker ordentlig fagspesialister til å utføre arbeidet med geoteknikk. 

Det er viktig å følge de føringene geoteknikeren gir 

Etter at geotekniske undersøkelser er gjort vil geoteknikerne være nøye med å utarbeide rapporter som vil informere om omgivelsene og vurderingen av underlaget. Det er viktig å følge føringene som blir gitt etter geoteknikk har blitt benyttet, slik at prosjektet ikke foregår under farlige omstendigheter. Geoteknikk er til hjelp for både å bedre miljøet, sikkerheten og økonomien og det er derfor kritisk at geotekniske undersøkelser blir foretatt under byggeprosjektet.

"*" obligatorisk felt