Søk
Close this search box.

Konstruksjonssikkerhet

Vi hjelper deg

Konstruksjonssikkerhet omhandler å ivareta liv og helse ved konstruksjon av nye bygg og installasjoner. 

Hvorfor må det legges til rette for konstruksjonssikkerhet? 

Konstruksjonssikkerhet skal sikre at byggearbeidet ikke skal stå til fare for personer eller dyr som oppholder seg i og bruker området. Dette innebærer at det utføres riktige kalkulasjoner og beregninger slik at bygget ikke kan falle sammen eller at det oppstår ulykker som fører til skader på materielle gjenstander eller omgivelsene rundt konstruksjonen. 

Hva kreves for god konstruksjonssikkerhet? 

For å sørge for god konstruksjonssikkerhet følges byggetekniske krav. Alt av materialer og produkter som blir brukt under byggeprosjektet må innfri kravene til mekanisk motstandsevne og stabilitet. Det er viktig at bærende konstruksjoner ikke gir etter for belastning, og for at dette ikke skal oppstå er må de dimensjoneres korrekt. Bærende konstruksjoner  kan dreier seg som regel om betongarbeid, trearbeid og stålarbeid. 

Byggverket som arbeides med må også sørge for konstruksjonssikkerhet mot naturkrefter, deriblant storm, uvær, is og snø. Under byggearbeidet skal det sikres at personer og de som oppholder seg ved bygget ikke står til fare for å komme til skade fra snø som faller ned på dem. 

Hvordan ivareta konstruksjonssikkerhet på en byggeplass? 

Konstruksjonssikkerhet blir ivaretatt ved å gjennomføre en god prosjektering. Under prosjekteringen vil konstruksjonssikkerhet bli gjennomgått og beregnet for byggeprosjektet. Det er viktig at du benytter deg av fagpersoner med god erfaring innen kalkulasjon og dimensjonering, slik at konstruksjonssikkerheten er på plass.

"*" obligatorisk felt